logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (98.5%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA V  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB BB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZH  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE GL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR KN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NZ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO BJ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ML  ✓                  ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN BN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
IL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MY       ✓   ✓   ✓   ✓ 
NM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PD  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PU  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT DS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
GA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA BY  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
CA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TR       ✓   ✓   ✓      
TS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 73. ročník (školský rok 2023/2024)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
okres:
KN
LV
NR
NZ
SA
TO
ZM
 
kategória:
Z9
Z8
Z7
Z6
Z5
 

okresné kolo, kategória Z6, kraj Nitra, okres Nové Zámky (adresa na zdieľanie: )
(3. 4. 2024)

menoškola1.2.3.tútor
úspešní riešitelia
1. Marko Szűcs ZŠ, Gábora Bethlena 41, Nové Zámky 4 6 6 16 PaedDr. Ľudmila Trstenovičová
2. Vince Kis ZŠ Gergelya Czuczora s VJM - Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár, Nové Zámky 6 6 0 12 Horváth Enikő
Nino Tamaškovič ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky 1 6 5 12 Ľudmila Predná
4. Nela Böjtösová ZŠ s MŠ-Alapiskola és Óvoda, Školská 7, Veľký Kýr 4 3 4 11 PaedDr. Silvia Ribyová
Lucia Turčeková ZŠ, Bernolákova 35, Šurany 5 6 0 11 Mgr. Jana Hatinová
6. Bence Barnabás Ármai ZŠ s VJM-Alapiskola Strekov-Kürt, 941 37 Strekov, Blatná ulica 876/3 4 6 0 10 Anikó Kanyicska
Jakub Kmeťo ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky 1 6 3 10 Ľudmila Predná
8. Patrik Hromádka ZŠ Štúrovo, ZŠ, Adyho 6, 943 01 Štúrovo 1 6 2 9 Veronika Zátyiková
Lukáš Szombat ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky 3 6 0 9 Mgr. Adriána Halčinová
ostatní riešitelia
10. Richard Kecskés ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky 2 0 4 6 Iveta Homolová
Viktória Kolompárová ZŠ s MŠ Michal nad Žitavou 276, Michal nad Žitavou 276, 941 61 0 6 0 6 Mgr. Lenka Tóthová
12. Samuel Botka ZŠ, Gábora Bethlena 41, Nové Zámky 4 1 0 5 PaedDr. Beáta Macáková
Tereza Széplakyová ZŠ, Gábora Bethlena 41, Nové Zámky 0 1 4 5 PaedDr. Ľudmila Trstenovičová
Matúš Villem ZŠ, kpt. Nálepku 43, 941 01 Bánov 2 1 2 5 Mgr. Katarína Habajová
15. Eszter Benyusová ZŠ s MŠ, 941 42 Veľké Lovce 59 4 0 0 4 Jana Slováková
Peter Černai ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky 0 4 0 4 Ľudmila Predná
Zara Rašlová ZŠ Štúrovo, ZŠ, Adyho 6, 943 01 Štúrovo 0 0 4 4 Veronika Zátyiková
18. Alex Fabian Gymn. Nové Zámky, M. R. Štefánika 16 1 0 2 3 Daniela Geljenová
Viktória Amy Kucmanová ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky 0 0 3 3 Iveta Homolová
20. Vivien Križanová ZŠ s MŠ Juraja Holčeka, ul. Juraja Holčeka 583/18, Dolný Ohaj 0 1 1 2 Mgr. Tatiana Liptáková
Nadja Stjepanovičová ZŠ, Mostná 3, Nové Zámky 2 0 0 2 Ing. Michaela Selická
Miriam Škulecová ZŠ, SNP 5, 942 01 Šurany 2 0 0 2 Katarína Lenčéšová
Jana Tóthová ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky 2 0 0 2 Hana Beneková
24. Botond Árendás ZŠ Jánosa Endrődyho s VJM - Endrődy János Alapiskola, Školská ulica - Iskola utca 491/2, Mužla - Muzsla 0 1 0 1 Klaudia Kršková
Dominika Molnárová ZŠ, Semerovo č.110 1 0 0 1 Mgr. Tatiana Udvardiová
Mátyás Németh ZŠ Endre Adyho s VJM, Adyho 9, Štúrovo 0 1 0 1 Katalin Muszka
27. Marek Bulafčík ZŠ, Mostná 3, Nové Zámky 0 0 0 0 Ing. Michaela Selická
Matej Buranský ZŠ Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505 0 0 0 0 Zuzana Žemberová
Tomáš Černák ZŠ, SNP 5, 942 01 Šurany 0 0 0 0 Katarína Lenčéšová
Jakub Garbier ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Námestie A. Cabana 1180/36, 941 06 Komjatice 0 0 0 0 Mária Kéryová
Kristína Halásová ZŠ Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505 0 0 0 0 Zuzana Žemberová
Márk Kelemen ZŠ Jánosa Endrődyho s VJM - Endrődy János Alapiskola, Školská ulica - Iskola utca 491/2, Mužla - Muzsla 0 0 0 0 Klaudia Kršková
Daniel Klobučník ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Námestie A. Cabana 1180/36, 941 06 Komjatice 0 0 0 0 Mária Kéryová
Karolína Koláriková Gymn. Nové Zámky, M. R. Štefánika 16 0 0 0 0 Daniela Geljenová
Sofia Környiová ZŠ Endre Adyho s VJM, Adyho 9, Štúrovo 0 0 0 0 Katalin Muszka
Emese Kottlík ZŠ s MŠ-Alapiskola és Óvoda, Školská 7, Veľký Kýr 0 0 0 0 PaedDr. Silvia Ribyová
Oliver Nagy ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky 0 0 0 0 Mgr. Adriána Halčinová
Marek Očakovský ZŠ J. Stampayho s VJM Gbelce - Stampay János Alapiskola Köbölkút, Ul. J. Stampayho 929/80 0 0 0 0 Magdaléna Szekeres
Erik Orosz ZŠ Endre Adyho s VJM, Adyho 9, Štúrovo 0 0 0 0 Katalin Muszka
Tomáš Paulovič ZŠ, Mostná 3, Nové Zámky 0 0 0 0 Ing. Michaela Selická
Daniel Pípa ZŠ, Semerovo č.110 0 0 0 0 Mgr. Tatiana Udvardiová
Lukáš Pista ZŠ Jána Amosa Komenského, Nová cesta 9, Tvrdošovce 0 0 0 0 Mgr. Monika Drgonová
Filip Sojka ZŠ s MŠ, Školská 1, 941 45 Maňa 0 0 0 0 Miroslava Tináková
Samuel Tarkulič ZŠ, kpt. Nálepku 43, 941 01 Bánov 0 0 0 0 Mgr. Katarína Habajová
Karolína Virágová ZŠ s MŠ Juraja Holčeka, ul. Juraja Holčeka 583/18, Dolný Ohaj 0 0 0 0 Mgr. Tatiana Liptáková
Matilda Lili Volaříková ZŠ Štúrovo, ZŠ, Adyho 6, 943 01 Štúrovo 0 0 0 0 Veronika Zátyiková
Kata Zács ZŠ J. Stampayho s VJM Gbelce - Stampay János Alapiskola Köbölkút, Ul. J. Stampayho 929/80 0 0 0 0 Magdaléna Szekeres
Michal Zajiček ZŠ, SNP 5, 942 01 Šurany 0 0 0 0 Katarína Lenčéšová